Inversions

Invertir a Andorra

Andorra s'ha convertit en un pais molt atractiu per als inversors. D'una banda, ofereix un marc fiscal competitiu i homologable, amb uns tipus impositius molt competitius: l'IMPOST DE SOCIETATS grava com a màxim un 10% el benefici de les empreses, a l'IRPF es contempla una exempció dels primers 24.000 euros i fins als 40.000 euros únicament es tributa al 5%, els GUANYS PATRIMONIALS oscil·len entre un 0 i un 15% i els impostos indirectes tenen un tipus bàsic del 4,5%; la retenció practicada als NO-RESIDENTS oscil·la entre el 5-10% mentre que als països veïns es situa entre un 24 i un 33,33%.

D'altra banda, Andorra ha impulsat durant els últims anys nombrosos canvis normatius encaminats a facilitar l'arribada d'empreses que puguin desenvolupar la seva activitat a Andorra i des d'Andorra cap a altres jurisdiccions.

Formalitzar la inversió estrangera a través de la constitució d'una societat basada en l'adquisició d'un bé immoble és una conducta molt estandarditzada entre els nostres clients. Avui en dia és possible constituir una societat andorrana amb el 100% de capital estranger.

Des de SolventAnd Assessoria us proposem els nostres serveis d'assessorament i d'acompanyament durant tot el procés de la inversió, en col·laboració amb experts d'altres sectors professionals.

Posem a la seva disposició un equip multidisciplinari basat en la confiança, confidencialitat i professionalitat dels nostres serveis que donarà resposta a cadascuna de les necessitats que ens plantegin.

Contacti'ns