RESIDÈNCIES

RESIDÈNCIES

SolventAnd Assessoria ofereix un servei d'acompanyament i d'assessorament integral als particulars que desitgin millorar la seva fiscalitat establint la seva residència a Andorra, sempre prenent en consideració la seva situació fiscal al país de residència anterior. Entenem que és fonamental que els nostres clients estiguin degudament informats de les implicacions fiscals que el seu canvi de residència comporta tant a Andorra com al seu país d'origen. Per tal de prestar aquest assessorament integral col·laborem amb experts fiscalistes dels països dels nostre entorn.   

Acompanyem els nostres clients en tots els tràmits administratius fins a l'obtenció de la residència que millor s'adapti a les seves necessitats. Col·laborem amb intervinents d'altres sectors professionals (agents immobiliaris, asseguradores, bancs etc.) per oferir als nostres clients tots els serveis necessaris sense que s'hagin de preocupar de res. 

Els nostres clients poden optar entre: 

                                                                                                                         RESIDÈNCIA PASSIVA

  • Residència sense activitat lucrativa. Residència destinada a aquella persona física no resident que vol establir la seva residència principal i efectiva al Principat d’Andorra durant almenys 90 dies a l'any sense exercir-hi cap activitat laboral o professional però podent gestionar el seu propi patrimoni. El titular d’aquest tipus de residència ha d’invertir una quantitat d’almenys 400.000 euros.
  • Residència per a professionals de projecció internacional. La persona no resident ha d'establir estableix la seva residència principal i efectiva a Andorra durant almenys 90 dies a l'any per a desenvolupar una activitat professional. Cal que la seu o la base des de la qual es desenvolupa l’activitat professional ha d’estar situada en Andorra, que hagi una persona contractada en règim laboral i que almenys el 85% dels serveis prestats no siguin utilitzats en territori andorrà.
  • Residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu. La persona no resident ha d'establir la seva residència principal i efectiva a Andorra durant almenys 90 dies a l'any. Es requereix que almenys el 85% dels serveis prestats no siguin utilitzats en territori andorrà i que l’activitat que desenvolupa li permeti generar els recursos econòmics suficients perquè tant ell com les persones a càrrec seu puguin residir al Principat d’Andorra durant tot el temps de vigència de la residència.

Els titulars d’aquests tipus de residència han de fer efectiu i dipositar a l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) l’import de 50.000 euros no remunerats i l’import de 10.000 euros no remunerats per cadascuna de les persones al seu càrrec.

                                                                                                                       RESIDÈNCIA ACTIVA

  • Residència i treball. Autoritza a residir i a treballar per a una empresa establerta al país de manera permanent i efectiva durant la vigència de l'autorització.
  • Residència i treball per compte propi. Pot ser titular d'aquest tipus d'autorització la persona estrangera que sol·licita residir de forma permanent al Principat d'Andorra i que vol exercir una activitat per compte propi. Cal distingir entre:
  1. Inversió estrangera. Cal haver obtingut l'autorització d'inversió estrangera corresponent per constituir una societat andorrana en la qual es tingui una participació superior al 20%, exercir un càrrec en l'òrgan d'administració de la mateixa i exercir-hi també una funció de direcció efectiva i de control de la gestió de l'activitat i ha de fer efectiu i dipositar un dipòsit de 15.000€ no remunerats. En el termini màxim de 3 mesos ha d'acreditar que la societat és titular d'un comerç degudament registrat i en activitat al Principat d'Andorra.
  2. Professional liberal. En aquest cas, cal acreditar, en el termini màxim de 3 mesos a comptar de la data d'entrada de la sol·licitud d'autorització d'immigració, que ha obtingut l'autorització d'exercici de la professió liberal per part del Govern i que ha obtingut la col·legiació prop del col·legi professional corresponent quan escaigui.

Des de SolventAnd Assessoria ens posem a la seva disposició per a resoldre qualsevol dubte que pugui tenir al respecte.   

Contacti'ns o truqui'ns al +376 855 929