SOCIETATS I COMERÇOS

SOCIETATS I COMERÇOS

Andorra és un pais idoni per crear una empresa i desenvolupar una activitat empresarial, ja sigui a Andorra o des d'Andorra en altres jurisdiccions. Molts clients ja han optat per crear una societat andorrana i beneficiar-se d'un marc fiscal força atractiu i competitiu. Des de SolventAnd Assessoria acompanyamem i oferim un servei global als nostres clients (obtenció d'autoritzacions, recerca de domicili social i local, etc.) per tal que el procés d'implantació del seu negoci a Andorra sigui el més fàcil i àgil possible.

A continuació, exposarem breument els passos a seguir per a la constitució d'una societat i obertura de comerç:

 • Reserva de denominació social. És un tràmit que es fa prop del Servei de Tràmits del Govern d'Andorra on s'haurà d'indicar el nom de la societat i l'objecte social. Té una durada màxima de 7 dies.
 • Sol·licitud d'autorització d'inversió estrangera directa. Aquest tràmit l'han de fer els socis no residents que vulguin adquirir una quantitat igual o superior al 10% de les participacions socials o accions de la societat. També s'ha de presentar prop del Servei de Tràmits del Govern d'Andorra i té una durada màxima d'un mes
 • Recerca de vivenda i domicili social. Mitjançant els nostres experts col·laboradors, ens ocupem de trobar una vivenda i/ local pel seu negoci.
 • Tramitació i obertura de compte bancari. És un tràmit necessari per a procedir al dipòsit del capital social i així poder obtenir el corresponent certificat bancari.
 • Gestió de la documentació i escriptura notarial davant de Notari. En aquest acte s'hauran de satisfer els honoraris de Notari i la taxa de constitució i la primera taxa anual del Registre de Societats.
 • Inscripció de la societat al Registre de Societats. Tràmit que realitza el mateix Notari que constitueix la societat, moment a partir del qual aquesta adquireix personalitat jurídica.
 • Sol·licitud del Número de Registre Tributari (NRT) prop del Departament de Tributs i de Fronteres.
 • Reserva de denominació comercial. És un tràmit que es realitza prop del comú corresponent i té una durada de 7 dies.
 • Sol·licitud d'obertura de comerç. El cost és variable segons la ubicació, activitat i superfície d'on es realitzi l'activitat i té una durada màxima de 7 dies (si s'acull al procediment simplificat) o de 30 dies (si es tramita pel procediment ordinari). Com a documentació obligatòria, s'haurà de presentar un contracte de lloguer o de propietat, un butlletí elèctric i el contracte de manteniment d'extintor. 
 • Sol·licitud d'Alta prop de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS).

 

En relació a la documentació a presentar cal distingir entre:

A/ Persones físiques:

 1. Certificat d'antecedents penals postil·lats del pais d'origen i/o de la darrera residència.
 2. Fotocòpia del passaport postil·lada.

B/ Persones jurídiques:

 1.  Fotocòpia postil·lada de l'escriptura de constitució de la societat.
 2. Fotocòpia del passaport dels representants o apoderats postil·lada.
 3. Fotocòpia postil·lada de l'escriptura notarial de poders dels representants o apoderats.
 4. Certificat d'antecedents penals postil·lats del pais d'origen i/o de la darrera residència
 5. Dues còpies de la certificació de la Junta que acordin la inversió estrangera.